Slavnostní mše svatá

Slavnostní mše svatá, hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský. Hudební doprovod Rychnovský chrámový sbor provede Missu solemnis 1873 od Filipa Kolowrata Krakowského. Při této příležitosti zazní světová premiéra skladby rychnovského rodáka Zbyňka Matějů Campana Dei , inspirovaná […]

Autogramiáda a prezentace známky Jan Blažej Santini a jeho stavby

Autogramiáda a prezentace známky Jan Blažej Santini a jeho stavby, kterou vydala Česká pošta s.p. a jejíž autorem je akademický malíř Karel Zeman. Na aršíku je zachycen areál rychnovského zámku s kostelem Nejsvětější Trojice. Obálka FDC s rytinou od rytce Ondráčka. Česká […]

Koncert Romana Dostála v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice

Koncert Romana Dostála v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice. Předprodej vstupenek na pokladně zámku a Informačním centru v Rychnově nad Kněžnou od 16. května 2023. Vstupné v předprodeji 200,- Kč, v den koncertu na místě 250,- Kč, vstupné pro děti do 15 let 100,- Kč.

Prázdninový varhanní koncert 3.8.

Varhaníci kostela Nejsvětější Trojice – paní Mgr. Beranová a pan Dr. Fuks - pro Vás připravili P r á z d n i n o v é   v a r h a n n í   k o n c e r t y Asi […]