Slavnostní mše svatá

Slavnostní mše svatá, hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský. Hudební doprovod Rychnovský chrámový sbor provede Missu solemnis 1873 od Filipa Kolowrata Krakowského. Při této příležitosti zazní světová premiéra skladby rychnovského rodáka Zbyňka Matějů Campana Dei , inspirovaná […]