Rychnovský zámek vévodí poštovnímu aršíku k výročí architekta Santiniho