Atmosféru spojovací chodby mezi Kolowratským zámkem a kostelem Nejsvětější Trojice nejde slovy popsat, tu musíte zažít.